Home
Zkratky v NJ

 

Zkratky v angličtině

Zkratky v němčině najdete tady

Na internetu se dá najít obrovské množství návodů, které jsou k dispozici volně a zadarmo. Mají jen ten háček, že jsou obvykle v angličtině. Doufám, že vám slovníček nejobvyklejších zkratek pomůže se v nich orientovat. Pokud narazíte na zkratku, která tu není vysvětlena, napište mi, ráda ji doplním.

approx approximately přibližně
BO bind off uzavřít
cab cable copánek
CC contrasting color kontrastní barva
cn cable needle jehlice na pletení copánků
CO cast on nahodit počáteční oka (např. CO 120 znamená, že začínáme na 120 ok)
cont continue[ing] pokračovat
dec decrease ujmout
dpn double pointed needles[s] krátké jehlice se špičkou na obou stranách (na pletení ponožek, rukavic apod.)
foll follow[s][ing] následující
garter knit all rows pleteme stále hladce v lícových i rubových řadách
inc increase přidat oko (na konci nebo začátku řady) nebo rozplést 1 oko na 2 (uprostřed řady)
incl including včetně
inst instructions instrukce
k knit hladce
k tbl knit through back of loop uplést hladce za zadní nit
k2tog knit 2 together splést dvě oka hladce
kfb knit into front and back of stitch rozplést hladce jedno oko na dvě, přičemž ho pleteme za přední a za zadní nit
MC main color základní, hlavní barva
opp opposite protilehlý
oz ounces unce (odpovídá 28g, používá se v USA)
p purl obrace
p2tog purt 2 together splést dvě oka obrace
pfb purl into front and back of stitch rozplést obrace jedno oko na dvě, přičemž ho pleteme za přední a za zadní nit
pm place marker umístit značku (obvykle umělohmotné závěsné značky, kterými se označíme oko)
psso pass slipped stitch[es] over přetáhnout sejmutá oka
rem remaining zbývající
rep repeat opakovat
rnd[s] round[s] kruhový, do kruhu
rs right side líc
s1k1ppso slip-knit-pass jedno oko sejmout, další uplést hladce a sejmuté oko přes něj přetáhnout
SK2P slip 1 knit 2 stitches together, pass slip stitch(es) over jedno oko sejmout, dvě další splést hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout
skp slip-knit-pass jedno oko sejmout, další uplést hladce a sejmuté oko přes něj přetáhnout
sl slip sejmout
sl st slip stitch sejmuté oko
slp slip one as if to purl sejmout obrace
SSK slip 2 stitches as if to knit, knit 2 stitches together jedno oko sejmout, druhé uplést hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout
SSP slip 2 stitches as if to purl, purl together jedno oko sejmout obrace, druhé uplést obrace a sejmuté přes ně přetáhnout
St st stockinette stitch lícový žerzej
st[s] stitch[es] oka
tbl through back of loop[s] uplést za zadní nit
tog together dohromady
ws wrong side rub
wyib with yarn in the back s přízí vzadu (za pleteninou)
wyif with yarn in the front s přízí vpředu (před pleteninou)
yfrn yarn forward over needle nahodit (v některých britských návodech)
yo yarn over nahodit (v amerických návodech)